Netradičný tyždeň Vytlačiť
Napísal ľs   

Netradičný týždeň na Slanici

Sme škola, ktorá je  zameraná nielen na gastronómiu, cestovný ruch, ale v profile absolventa majú svoje patričné zastúpenie okrem iného   aj  cudzie jazyky a šport.
A práve v týždni od 24.9 -30. 9. 2018 sme si  pripomenuli:

  Európsky týždeň športu/ od 23.-30. 9./ ,  Európsky deň jazykov  /26. 9./   Svetový deň cestovného ruchu /27. 9./ 

Európsky týždeň športu / od 23. - 30.septembra/ je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane bola  myšlienka „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Naším hlavným cieľom bolo zvýšiť popularitu myšlienky #BeActive -  byť aktívny a rozhýbať ešte viac študentov na Slanickej osade, či už vo forme športových aktivít v telocvični alebo vonku, vo forme tanca či pohybu spojeného s vykonávaním  budúceho povolania. 
Spoločne sme naplnili  myšlienku Jána Kollára, ktorý nám odkazuje:  „Kto chce žíti, ať se kývá.“

V utorok 25. 9.  sme odštartovali  tzv. Gastrocross. Do súťaže sa zapojili  kuchári ako aj čašníci a cukrári. Otestovali  si  svoje praktické zručnosti  v krájaní cibule, v zdobení  múčnika ako aj v podávaní  nápoja.

V stredu 26. 9. sme si spolu pripomenuli   Svetový deň cestovného ruchu, ktorý inak pripadá na 27. september.
V tento deň bolo  vyučovanie obohatené o rôznorodé aktivity: prezentácia o Maďarsku ako o hosťujúcej krajine pri príležitosti Svetového dňa CR, štyri  typy súťaží, virtuálne aktivity, interaktívne hry  a iné..

Žiačky  z 2. HA, 2. OB, 4. HA a 3.OB predviedli  ukážky  niektorých  národných tancov  ako je belgický a egyptský, grécky, španielsky či ruský, ba aj mix anglických, amerických a mexických tancov.

Vo štvrtok 27.9. sme si  pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý  sa z iniciatívy Rady Európy oslavuje každoročne 26. septembra  od roku 2001 a je  oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu.
Naším cieľom bolo  podnietiť všetkých Slaničiarov bez ohľadu na vek, aby sa učili v škole i mimo nej viac jazykov. Tento deň mal nádych cudzojazyčnosti už od samotného rána. Začal  ráno rozhlasovou reláciou, nasledovali rôznorodé tvorivé aktivity v triedach, zaujímavý kvíz, súťaž v pexese, výstavka suvenírov, sledovanie filmov cudzojazyčnej koprodukcie, športové aktivity v telocvični a mnohé ďalšie. Poobede sa prváci a druháci presunuli  do Námestova, kde sa zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku.

V piatok 28. 9.  to všetko vyvrcholilo. Mali sme možnosť ochutnať, ako chutí Európa. Bolo veľmi  zaujímavé navštíviť  prezentačné stánky národných kuchýň či zdegustovať vybrané špeciality   Nemecka, Anglicka, Ruska, ale aj Francúzska, Talianska, Maďarska či Slovinska. Prečo práve tieto?  S  týmito krajinami spolupracuje naša škola v rámci projektu Erasmus+, do ktorého je zapojená. Všetci sme mali  možnosť priložiť ruku k dielu a môžeme len skonštatovať, že celý  týždeň prebehol v športovom cudzojazyčnom a cestovateľskom duchu   k spokojnosti nás všetkých. 

 

Posledná zmena na Streda, 26 Jún 2019 09:56