Vytlačiť

Pre správny chod školy je potrebné, aby žiaci i zamestnanci dodržiavali určité pravidlá. Tieto sme zhrnuli do nasledujúcich dokumentov:

INFORMÁCIE / spracúvanie osobných údajov

Školský poriadok

Príloha 4

Darujte nám 2 % dane. Ďakujeme. Tlačivo za rok 2019.


Poriadok internátu školy

Smernica proti šikanovaniu

Logo školy:Iné potrebné formuláre:
Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy
na účely prídavku na dieťa


Žiadosť o poskytnutie sociálneho štipendia formát DOC 

Posledná zmena na Piatok, 03 Apríl 2020 13:37