forex trading logo

Úvod O škole Vznik školy
PDF Vytlačiť E-mail

HISTÓRIA ŠKOLY

Odborné učilište kuchár-čašník bolo založené  26.11. 1962,  s počtom žiakov 109 v 4 triedach a prvým riaditeľom bol
pán Roman Jagelek.
1973 - Stredné odborné učilište spoločného stravovania vybrané MŠ medzi 4 učilišťami na experimentálne overovanie 
pre 4 -ročné štúdium s maturitou.
1977 - zavedený 4-ročný učebný odbor s maturitou pre západné a stredné Slovensko.
1983 - zavedený učebný odbor predavač rozličného tovaru.
Od r. 1985 bol riaditeľom školy pán Rudolf Černota.
10. 7.  1991 bol otvorený Hotel Slanica ako PPV.
1991 - Dievčenská odborná škola
1994 - Hotelová akadémia
1999 - Obchodná akadémia, ktorá nahradila DOŠ
2002 - Dievčenská odborná škola bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení
2007 - rozdelenie školy, vznikajú Súkromná stredná odborná škola EDUCO a Spojená škola s org.zložkami
Obchodná akadémia, Hotelová akadémia
2005 - riaditeľ SSOŠ EDUCO pán Karol Kanovský
2008 - 2013 - riaditeľka Spojenej školy pani Katarína Rabčanová
2013 - 2016 - riaditeľka Spojenej školy pani Anna Kozáková
2009 - vznik tretej školy Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO
2017 - spojenie škôl a vznik jednej silnej vzdelávacej inštitúcie - Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, Námestovo s organizačnými zložkami Súkromná hotelová akadémia a Súkromná obchodná akadémia
- riaditeľ SSŠ EDUCO pán Karol Kanovský
 
Najviac žiakov študovalo  na slanických školách v šk. r. 1987/88 -   spolu 1111 žiakov, z toho 514 žiakov  bolo ubytovaných v ubytovacích priestoroch Slanice.
Posledná zmena na Utorok, 09 Máj 2017 16:57