forex trading logo

BONUS pre žiakov!

POČAS ŠTÚDIA JE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ VODIČSKÉ OPRÁVNENIE SK.B ZDARMA
Úvod Pedagogický zbor Učitelia na škole
PDF Vytlačiť E-mail

UČITELIA NA NAŠEJ ŠKOLE

Vedenie školy:

Ing. Anna Kozáková -  riaditeľka školy

PhDr. Severín Staviarsky - zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

Mgr. Ľubomír Petrovič - zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

Mgr. Bibiana Pilarčíková - hlavná majsterka pre HA

Mgr. Darina Metesová - vedúca súkromného školského internátu

 

Na škole pracujú tieto odborné komisie a metodické združenia:

MZ SJL a CUJ  - PhDr. Ľubomíra Sivčáková

MZ všeobecno-vzdelávacích predmetov – PhDr. Eva Berešová

MZ ekonomických a odborných predmetov – Ing. Mária Košútová

MZ odborného výcviku a praxe – Mgr. Bibiána Pilarčíková

Výchovná poradkyňa - Ing. Alena Pavlíková

 

Koordinátori jednotlivých oblastí:

Environmentálna – Ing. Lívia Žofajová

Výchova k manželstvu a rodičovstvu – Ing. Yvona Kenderová

Protidrogová prevencia – Ing. Mária Urbániková

IKT – Mgr. Kordiaková (technika – Ing. Viktor Schnierer)

Projektové aktivity – Ing. Mária Košútová

Finančná gramotnosť - Ing. Andrea Parižová

UČITEĽ

 

APROBÁCIA

   

Ing. Viera Bakošová

Rozvrh

Učiteľka odborné predmety
Krúžok SOČ
   

PhDr. Eva Berešová

Rozvrh

Učiteľka ANJ, DEJ
Krúžok:Ruština v obchode a v praxi
   

Mgr. Božena Brtková

Učiteľka ANJ, BIO
Krúžok: Konverzácia v ANJ
   

Ján Bútora

Rozvrh

Učiteľ OBN, TSV
Krúžok: Florbalový
   

Mgr. Veronika Grobarčíková

Rozvrh

Učiteľka NEJ, SJL
Triedna učiteľka: III.OB
 
   

Ing. Anna Chorvátová

Rozvrh

Učiteľka ekonomických predmetov
 
 
   

Mgr. Daniela Iskerková

Rozvrh

Učiteľka ANJ, SJL
Triedna učiteľka: IV.OB
Krúžok: Školský časopis
   

Ing. Yvona Kenderová

Rozvrh

Učiteľka odborných ekonom.predmetov
Triedna učiteľka: III.HA
 
   

Mgr. Daniela Klinovská

Rozvrh

Učiteľka NEJ, SJL
Triedna učiteľka: II.OB
   

Mgr. Mária Kordiaková

Rozvrh

Koordinátor IKT
Učiteľka MAT, INF
Triedna učiteľka: V.HA
 
   

Ing. Mária Košútová

Rozvrh

Vedúca MZ odborných a ekon. predmetov
Projektový koordinátor
Učiteľka ekonomickýchpredmetov
 
   

Ing. Anna Kozáková

Rozvrh
riaditeľka školy
Učiteľka ekonomických predmetov
   

Ing. Mária Lofajová

Rozvrh

Učiteľka ekonomických predmetov
   

Mgr. Iveta Michalčíková

Rozvrh

Učiteľka DEJ, RUJ
Triedna učiteľka:I.AI.B
 
   

Mgr. Pavol Miklušičák

Rozvrh

Učiteľ TSV
 
   

Mgr. Katarína Miková

Rozvrh

Učiteľka TSV, MEV, ADK
 
   

Ing. Andrea Parižová

Rozvrh

Koordinátor finančnej gramotnosti
Učiteľka ekonomických predmetov
Triedna učiteľka: III.AIII.B
 
   

Ing. Alena Pavlíková

Výchovný poradca
Učiteľka odborných predmetov
   

Mgr. Alžbeta Romanová

Rozvrh

Učiteľka ANJ, NEJ
Triedna učiteľka:
   

PhDr. Ľubomíra Sivčáková

 

  Rozvrh
Vedúca MZ SJL a CJ
Učiteľka SJL, NEJ
Triedna učiteľka:
   

PhDr. Severín Staviarsky

  Rozvrh
Zástupca riaditeľa školy
Učiteľ  RUJ, DEJ, ETV
 
   

Mgr. Ľubica Tretinová

  Rozvrh
Učiteľka MAT, INF
Triedna učiteľka:
   

Ing. Mária Urbániková

Rozvrh

Koordinátor protidrogovej prevencie
Odborné ekonom. predmety
Triedna učiteľka: IV.HA
 
   

Mgr. Terézia Vaseková

Rozvrh

Učiteľka TSV, BRV
Triedna učiteľka: II.NŠ
   

Ing. Lívia Žofajová

Rozvrh

Učiteľka CHE, BIO, odborné predmety
Triedna učiteľka:
 
   
 Ing. Tatiana Trojanová
  Rozvrh  

 Učiteľka ANJ, odborných predmetov

Triedna učiteľka: I.OB

   
 Mgr. Marta Matejčíková
  Rozvrh
 Učiteľka NAV    
 Mgr. Soňa Pindiaková    učiteľka SJL, asistent učiteľa    
 Mgr. Zuzana Števánková    Asistent učiteľa    
 Mgr. Anna Jančová    učiteľka ANJ    
 Mgr. Marcela Žofajová    učiteľka ANJ    

MAJSTRI ODBORNÉHO VÝCVIKU

 

 

   
 Mgr. Ľubomír Petrovič  
 zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
 majster OVY
   

Mgr. Bibiána Pilarčíková

Rozvrh

Hlavná majsterka OVY pre HA
   

Milan Babinský

 

Majster OVY
   

Bc. Mária Dobrovoľná

 

Majsterka OVY
Krúžok: Využitie počítačov v gastronómii
   

Bc. Miriam Ferancová

 

Majsterka OVY
   

Mgr. Eva Jandurová

 

Majsterka OVY
   

Mgr. Ivana Krivánková

 

Majsterka OVY
   

Bc. Mariana Lovasová

 

Majsterka OVY
   

Bc. Jindřich Novotný

 

Majster OVY
   

Milan Očkaják

 

Majster OVY
   

Bc. Janka Pindjáková

 

Majsterka OVY
   

Bc. Daniela Žuffová

 

Majsterka OVY
   
 Bc. Martina Turčáková    Majsterka OVY    
 Bc. Janka Kanderová    Majsterka OVY    

VMV

 

 

   

Mgr. Darina Metesová

 

 

   

Bc. Anna Mravcová

 

 

   

Marta Bandíková

 

 

   

Konzultačné hodiny učiteľov šk. rok 2017/2018 - každý utorok  14:00  -  15:00
 

 

 
 

 

Posledná zmena na Pondelok, 02 Marec 2020 11:45