forex trading logo

Úvod Prijímacie konanie
Prijímacie skúšky
PDF Vytlačiť E-mail

Prijímacie konanie  pre školský rok 2019/2020

Oznámenie o konaní 2. kola prijímacích skúšok pre šk. rok 2019/2020

aktuálne   VÝSLEDKY v jednotlivých odboroch po prijmacích skúškach

  • hotelová akadémia - pdf
  • kuchár, čašník - pdf

 

Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo, org. zložka Súkromná hotelová akadémia a org. zložka Súkromná obchodná akadémia  Vám týmto oznamuje, že bude konať  2. kolo prijímacích skúšok dňa 18. 06. 2019 (utorok) pre nasledovné odbory:

  • 3-ročný učebný odbor  6444 H  čašník, servírka
  • 3-ročný učebný odbor  6445 H  kuchár
  • 3-ročný učebný odbor 2954 H  mäsiar
  • 4-ročný študijný odbor 6444 K čašník, servírka
  • 4-ročný študijný odbor 6444 K kuchár
  • 5-ročný študijný odbor 6323 K hotelová akadémia
  • 5-ročný študijný odbor  6317 M 74 Obchodná akadémia - bilingválne štúdium v ANJ

Ukážky testov hľadaj sem.

Prihlášku do 2. kola prijímacích skúšok prosíme zaslať na adresu školy najneskôr do 13. 6. 2019.   Bližšie informácie o 2. kole prijímacích skúšok poskytne sekretariát školy na tel. čísle 043/552 24 10. Dokument pdfZápis prijatých uchádzačov sa koná na sekretariáte školy od 7.00 do 14.30 hod.Na zápis je potrebné prísť so zápisným lístkom.Rozhodnutie o prijatí zákonný zástupca obdrží pri zápise.

KRITÉRIA prijímacieho konania pre školský rok  2019/2020 org. zložka Súkromná hotelová akadémia - pdf

KRITÉRIA prijímacieho konania pre školský rok  2019/2020 org. zložka Súkromná obchodná akadémia - BOA pdf

aktuálne   VÝSLEDKY v jednotlivých odboroch po prijmacích skúškach:

kuchár

čašník

hotelová akadémia

obchodný pracovník

Posledná zmena na Pondelok, 24 Jún 2019 11:58
Čítajte viac...