forex trading logo

Úvod Rozvrhy
PDF Vytlačiť E-mail

Neviete, ako sa pripraviť na vyučovanie? Tu sú pre vás rozvrhy hodín:
Použite prosím nasledujúci link:
slanica.edupage.org/timetable/


Organizácia vyučovacieho dňa
1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý je povinný rešpektovať každý študent a každý pedagogický pracovník.
2. Teoretické vyučovanie sa začína spravidla o 7.35 hod. a končí najneskôr o 14.50 minimálne 10 minút pred jeho začiatkom musí byť študent v triede. Študenti ubytovaní v školskom internáte sa riadia platným internátnym poriadkom.
Organizácia vyučovania a prestávok:
1. hodina 7.35 - 8.20
2. hodina 8.30 - 9.15
3. hodina 9.25 - 10.10
4. hodina 10.20 - 11.05
veľká prestávka 11.05 - 11.35
5. hodina 11.35 - 12.20
6. hodina 12.25 - 13.10
7. hodina 13.15 - 14.00
8. hodina 14.05 - 14.50


Posledná zmena na Pondelok, 30 Október 2017 14:01