forex trading logo

BONUS pre žiakov!

POČAS ŠTÚDIA JE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ VODIČSKÉ OPRÁVNENIE SK.B ZDARMA
Úvod Zmluvy projekt MŠB Spojená škola
PDF Vytlačiť E-mail
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 03/2014_27_04_2015

Dodatok  č. 4 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 05/2013_08_04_2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb_04_2013_27_10_2014


Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytnutí služieb_03_2014_27_10_2014

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 05/2013_27_10_2014

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb 01/2013_27_10_2014


Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 02/2013_27_10_2014

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 02/2013_09_10_2014

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí vzdelávacích služieb, Časť 6. „Sprievodcovský kurz“_12_09_2014

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 05/2013_16_07_2014

Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve ESF 04/2014_16_07_2014

Kúpna zmluva ESF 012014 – IKT zariadenia_18_06_2014

Príloha  č. 1 ku Kúpnej zmluve ESF 012014_18_06_2014

Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 2403984247_03_04_2014

Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č. 2404099675_21_03_2014

Poistná zmluva č. 2404099675_20_03_2014

Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb – Kurz Someliér a barista_17_03_2014

Zmluva o poskytnuti vzdelávacích služieb_časť 6.: Sprievodcovský kurz_18_12_2013

Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb_časť 5.: Príprava na pracovný pohovor_07_11_2013

Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb_časť 4.: Práca s účtovným softvérom_07_11_2013


Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb_časť 3.: Prezentačné a manažérske zručnosti_07_11_2013


Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb_časť 2.: ANJ Basic_07_11_2013

Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb_časť 1.: Interaktívne vyučovanie_07_11_2013


Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti vzdelávania  (subdodávateľská zmluva)_07_11_2013


Zmluva o poskytnutí  služieb č. 072013_11.10.2013

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 07/2013_21.10.2013

Poistná zmluva č. 2403984247_11_10_2013


Kúpna zmluva ESF 05/2013 - školiaci materiál a potreby_26.09.2013

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 05/2013_23.08.2013


dodatok č. 1 k zmluve 012013_08082013

dodatok č. 1 k zmluve 022013_08082013


Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve  ESF č. 04/2013_06.08.2013


Zmluva - Gastro zariadenia_02.08.2013

Zmluva - sprac. videosekvencií_11.07.2013

Zmluva- grafické práce, tvorba propagačných materiálov a tlače publikácií a brožúr_08.07.2013


Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve  ESF č. 01/2013_08.07.2013

Zmluva - kancelárske potreby_03.07.2013

Zmluva - mobil_03.07.2013

Zmluva - rovnošaty_03.07.2013

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve  ESF č. 02/2013
_24.06.2013

Zmluva - prenájom priestorov_11.04.2013

Zmluva_odborná_literatúra_20.06.2013

Zmluva_manažér_monitor_28.02.2013

Zmluva_finančný_manažer_28.02.2013